ابوالفضل حسنعلی
متولد ۱۳۳۶/۱۲/۱
تحصیلات : دیپلم طبیعی و mba افتخاری از موسسه Alliance
سوابق کاری:
– عضو هیئت مدیره و سهامدار سنگ بری آتشکوه از سال ۷۱ تا ۸۲
– موسس ، رئیس و سهامدار نان انبوه گندم زار و گندم کاران دشت از سال ۶۴ تا ۸۶ به عنوان اولین نان بسته بندی کشور
– رئیس هیئت مدیره و از موسسین شرکت ابزار درمان پرشیا فعال در حوزه واردات تجهیزات پرشکی یک بار مصرف از سال ۸۹ تا کنون
– رییس هیئت مدیره و از موسسین شرکت کارناکو فعال در زمینه معماری و هوشمندسازی از سال ۹۱ تا کنون
– مدیرعامل و از موسسین شرکت مخازن طبی آبادیس فعال در حوزه تولید کیسه های ساکشن یک بار مصرف از سال ۹۶ تا کنون
– عضو هیئت موسس خیریه بیماران اتیسم
– عضو خیریه بچه های آسمان
– عضو خیرین مدرسه ساز

فهرست